Waterwerk

Waterwerk is niet zomaar een gekozen titel, water is de bron van het leven en is essentieel voor voortbestaan van leven op onze planeet. Voor velen van ons is het vanzelfsprekend dat we toegang hebben tot water en dat water zuiver en schoon is. Echter, er is een kentering gaande en onze relatie met water verandert doordat we worden geconfronteerd met de gevolgen van onze manier van omgang met water, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan tekorten en overschotten als gevolg van klimaatverandering en de verontreiniging van water. Dit is ook de kunstwereld niet ontgaan. Marjolein van Haasteren en Jantien de Boer schetsen in deze expositie ieder een eigen beeld van hun relatie met water. Daar waar van Haasteren ingaat op de waterproblematiek legt de Boer de nadruk op de relatie tussen mens en water. Wat beide gemeen hebben is dat ze een ode brengen aan water.

Al jaren is water een terugkerend onderwerp in het werk van Marjolein van Haasteren (1967; KABK Den Haag). Het water stroomt en kabbelt en de dynamiek van water is voor haar een dankbaar onderwerp om in schilderijen te vertalen. In de Project SITW (Something In The Water) heeft ze gesproken met mensen voor wie water een deel uitmaakt van hun dagelijkse leven. Dat kan zijn vanuit werk, recreatie of de Wetenschap. De gevoerde gesprekken worden vertaald in schilderijen. Persoonlijke uitspraken die gedaan werden zijn als het ware omgezet in een kunstwerk. Het resultaat is niet zozeer nauwkeurige weergave of een actuele stand van zaken maar meer een vraag om aandacht voor dit magnifieke element. 

In de serie ‘The Storm’ van kleine schilderijtjes, onderzoekt ze of de stiltes van stormen kan worden verbeeld als metafoor voor de klimaatproblematiek: de stilte voor de storm, in het oog van de storm en de stilte na de storm.  

Jantien de Boer (1984, KABK Groningen) laat in haar ‘waterwerken’ realiteit en fantasie samensmelten. In de getoonde schilderijen gaan mens en natuur een relatie aan, ze onderzoekt bijvoorbeeld de beweging van haar modellen onder water. De stilte, de rust, de gewichtloosheid en ook de weerstand die het water oproept. Als moderne waternimfen waden, drijven en zinken de ‘waterdames’ door zorgvuldig gecomponeerde onderwaterwerelden. Soms is de diepte peilloos duister, een andere keer sprookjesachtig begroeid met fleurige waterplanten. Ook de verf vloeit en beweegt, staat net als het water nooit stil. De dynamiek van de toets is leidend.

Welkom in de Waterwereld van deze twee kunstenaars. Te zien t/m 18 februari 2023.

Jantien de Boer

Marjolein van Haasteren