Peter Meijer 2020

Peter Meijer (1953) volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem tussen 1974 en 1979. Zijn werk heeft in de loop van de jaren enerzijds een opvallende verandering ondergaan, terwijl het anderzijds opvallend constant is gebleven. De verandering ligt met name op het gebied van zijn kleurgebruik en de mate waarin de voorstelling elementen uit de zichtbare werkelijkheid ontleent.

Na een aantal bezoeken en exposites in New York is Peter Meijer gefascineerd geraakt door wereldsteden. New York was de eerste stad die hij op zijn geheel eigenwijze wist weer te geven. Aanvankelijk had hij moeite met de enorme hoeveelheid informatie in beeld en vorm die zo’n stad met zich meebrengt. De gigantische gebouwen met de wisselingen in licht door de reflectie in de vele glazen ramen, de billboards in neon, het verkeer en de hectiek van de mensen massa daaronder. Uiteindelijk lukte het hem, om, weer vanuit de abstractie, tot een beeld te komen dat vooral refereert aan de stad maar niet de intentie heeft om die stad weer te geven in haar werkelijke hoedanigheid dus zoals deze zich aan ons voordoet.
In dat opzicht is het eerder een interpretatie van een stad dan een precieze weergave daarvan. Omdat Meijer vanuit de herinnering schildert kan het ook niet zo zijn dat de plekken die hij schildert kloppen met de werkelijkheid.
Naast stedelijke landschappen zijn er ook boslandschappen te bewonderen.

Op deze pagina zijn meer werken te zien..