Prijs op aanvraag

Biografie kunstenaar

Piet Warffemius (1956, ABK Den Haag) is in staat om met een paar sobere vormen sterke beelden neer te zetten die zich vastbranden op je netvlies. De combinaties en herhalingen van vormen die hij kiest, zijn even simpel als doeltreffend. Daarbij is de schoonheid die zich openbaart het best te omschrijven als schuchter introvert en fijnzinnig gelaagd.

GRAFIEK PIET WARFFEMIUS