| zomertijd |

Wisselende expositie van verschillende kunstenaars van de galerie. In de periode van 1 t/m 22 augustus zal de galerie wel toegankelijk zijn maar niet altijd bemand. Op de zaterdagen gedrurende deze periode zal er op de galerie altijd een galeriehouder aanwezig zijn om u te woord te staan.