Peter Meijer & Maike van der Kooij

expositie 'Bevangen door het Groninger landschap'

Twee kunstenaars die zijn gegrepen zijn door de schoonheid en het monumentale karakter van het Gronings Landschap en dit ieder op hun eigen wijze verbeelden. Beide kunstenaars hebben hun roots in de Randstad en dat is misschien wel een van de redenen dat ze beide zo geïmponeerd en geïnspireerd zijn door dit landschap. 

Maike van der Kooij (ABK Den Haag) is schilder, tekenaar en docent. Sinds de negentiger jaren woont ze in Groningen en werd daar direct gegrepen door het wijde, indrukwekkende landschap. Vaak werkt ze op locatie, ze neemt daarbij de essentie van het landschap in zich op en legt deze vast in rake snelle schetsen. In de loop der jaren ontwikkelde ze haar specifieke stijl: een expressief, beweeglijk handschrift en een verfhuid die soms schraal en dan weer pasteus geschilderd is. Het gaat haar niet om een getrouwe weergave, eerder zoekt zij naar de essentie en het karakter van het landschap. Haar doeken zijn gelaagd en onder de verfhuid ligt een andere wereld, die van de beleving van het landschap.

Peter Meijer (ArtEZ, Arnhem) is in de tachtiger jaren komen wonen op het Groninger land. Net als van der Kooij hij haalt zijn inspiratie uit de weidsheid, het leven op de klei en het alle elementen die die het landschap voortdurend doet veranderen. Zijn schilderijen zijn opgebouwd uit gekleurde lijnen en vlakken op een witte ondergrond. De ondergrond blijft vaak gedeeltelijk zichtbaar en geeft het schilderij diepte en reliëf. Zijn feilloos gevoel voor compositie en kleurgebruik resulteren in poëtische beelden waarin abstractie en gestileerd realisme een perfecte samenwerking aangaan. Het schilderen zelf gebeurt intuïtief en zonder vooropgesteld plan. Alle ervaringen uit eerder gemaakte werken worden bij het maken van nieuw werk toegepast. In de loop van de tijd is zijn werk voortdurend geëvolueerd. Zijn werk is inmiddels in te delen in vijf thema´s: de mens, bos, vogels, steden, bergen en landschappen. Vaak overlappen deze thema´s elkaar maar in deze expositie met Maike ligt bij hem de nadruk op het leven -de natuur- in het landschap.

De expositie is van 6 april t/m 13 mei