Harrie Gerritz 2023

Harrie Gerritz (1940) noemt zich een landschapschilder, maar het zou lang zoeken zijn naar een landschap zoals hij dat schildert. Zijn belangstelling gaat uit naar ‘tekens’, naar concepten, naar vormen die in de natuur weinig voorkomen – het vierkant bijvoorbeeld. De kunstenaar ‘creëert’ het vierkant door een verbinding te maken van horizontale en verticale lijnen, zoals een horizon en een kerktoren, of een rivier en bomen. En hij houdt zich bezig met het ‘geconstrueerde landschap’, waaraan de mens geometrische vormen heeft toegevoegd: de blokvormen van een huis, een stoeptegel, een kerktoren of een hek.

In de loop der jaren is zijn werk steeds abstracter geworden. Het palet is van heel groot belang. Vanaf het eerste begin werkt Harrie met de kleuren die hij uit de drukkerij wereld kende: geel, blauw, rood en zwart. Daar kan hij nog altijd goed mee overweg, het past bij zijn neiging tot reductie.

​"Kunstenaar zijn betekent dat je van de morgen tot de nacht, van de lente tot de winter met je werk bezig bent als de drijfveer van het bestaan. Ik wacht niet op inspiratie. Ik word wakker en denk: ik wil vandaag iets beleven! Een goed schilderij maken bijvoorbeeld" aldus Harrie Gerritz.

Zijn werk is tentoongesteld in tal van toonaangevende musea: we noeen slechts Museum Boymans van Beuningen, het Cobra Museum en het Singer Museum. Hij is ook bekend over de landsgrenzen heen: zo heeft hij internationaal geëxposeerd in steden als Hamburg, New York, Moskou en Seoul.

- meer details kunstwerken -