Barbara Broekman 2013

Barbara Broekman (1955, Rietveld academie) werkt vanaf het begin van haar kunstenaarschap veel met textiel. In weerwil van het beeld dat hierdoor is ontstaan bij menig museum of kunstcriticus, maakt dit haar niet tot textielkunstenaar in de strikte zin des woords. Dus iemand die uitsluitend is te plaatsen in de hoek van de toegepaste kunsten. Broekman gaat te werk als vrij kunstenaar en gebruikt textiel en de textieltechnieken in de eerste plaats als conceptueel motief. De dubbelzinnigheid van tweedimensionaliteit en tegelijkertijd gelaagdheid van een weefsel vormt een van Broekmans meest gebruikte ontwerpprincipes. Daarnaast is textiel aards en universeel, zintuiglijk en toegankelijk. Het werken met textiel is voor Broekman geen doel op zichzelf maar een middel om zich uit te drukken.

Broekman heeft haar naam reeds gevestigd. Grote opdrachten, zoals onlangs nog grote wandtapijten voor het Paleis van Justitie, staan op haar c.v.