Annemarie Terlage

Annemarie Terlage: `Verf en manier van schilderen staat centraal in mijn werk. Ik heb een beeld in mijn hoofd, een gevoel en ik probeer dat op de best mogelijke manier tot stand te brengen. Het gaat me er om het zo direct mogelijk te doen. Ik volg de grote lijnen. De weg en de streek bepalen zo als het ware de vorm. Vervolgens ga ik bijschaven en perfectioneren'.