Prijs op aanvraag

Biografie kunstenaar

Het begon allemaal in Artis in 1988. Toen ik dieren als model ging gebruiken groeide mijn
fascinatie voor zowel hun verschijningsvorm als hun gedrag. Dieren vormen sindsdien een
onuitputtelijke bron van inspiratie.
Het begon dichtbij, bij de apen. Met hen ontstond echt contact. Door ze te observeren, te
tekenen en te filmen leerde ik ze niet alleen van buiten, maar ook van binnen kennen.
Hun karakter, stemmingen en eigenaardigheden. Zo zag ik steeds duidelijker hoe elke soort
zijn eigen kenmerken heeft en ieder dier zijn eigen persoonlijkheid. Ik wil het door mij
bestudeerde dier zo vanzelfsprekend mogelijk weergeven. Dan gaat het niet alleen om de
verschijningsvorm. Mijn bedoeling is dat een beeld ook het innerlijk van een dier weergeeft.
Op die manier kan ik zowel het gedrag als de verschijningsvorm van dieren goed tot uiting
laten komen in een beeld. Aan de hand hiervan maak ik beelden in zowel steen als brons en
soms ook in hout.
Het is vervolgens niet bij apen gebleven. Andere dieren, ook minder exotische, vormen een
belangrijke bron van inspiratie. Bijvoorbeeld, koeien, paarden en vogels. Recent maakte ik
beelden van de vale gier en de fennek. Voorop staat dat ik beelden wil maken die de natuurlijke kracht en karakter van het dier uitdrukken. Ik denk dat dat nooit meer over gaat.

Fiona exposeerde in 2014 in de groepsexpo 'RuG & Stad 400 jaar' en in 2013 in de groepsexpo 'Go Wild!' In 2015 had zij een duo-expositie met Bethany de Forest