Prijs op aanvraag

Biografie kunstenaar

De foto's van Cissie van der Ven (1979, Fotoacademie Amsterdam) zijn reflecties van haar gedachten. De geschoten beelden trekken de toeschouwer mee in het bestaan van de kunstenaar. De gelaagdheid in haar foto's zijn een bijna letterlijke weergave van de verschillende facetten van haar karakter. Iedereen heeft verschillende kanten, zonder schizofreen te zijn, en dat tracht Van der Ven te verbeelden.

Van der Ven is zelf op elke foto te zien, een welbewuste keuze: `.. door een aanzet van buitenaf ontdek je nieuwe richtingen. Ik speel graag met locaties en het gevoel dat ze oproepen. In eerste instantie zie je het beeld, in tweede instantie komen er vragen op over wat je eigenlijk ziet. Dat is het spel dat ik met de kijker wil spelen'.
Als toeschouwer van haar foto's word je uitgenodigd om naar Van der Vens wereld te kijken, maar ook, of juist, naar die van je zelf. Zij nodigt ons uit om via haar beeltenis naar onze eigen identiteit te kijken. Cissie van der Ven geeft zichzelf, soms letterlijk, bloot. Zij durft zich uiterst kwetsbaar op te stellen in een door haar geënsceneerde omgeving. 

Van der Ven exposeerde in 2013 in de galerie met Joyce Eijkhout.