Kunstkoop

Met de KunstKoop kunt u een kunstwerk in termijnen betalen. De KunstKoop is een zogenaamde ideëele regeling van het Mondriaan Fonds - zij wil hiermee de verkoop van hedendaagse kunst stimuleren. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u maandelijks af. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. Het uitvoerende orgaan is Santander Consumer Finance.

Het Mondriaan Fonds heeft 123 Nederlandse galeries geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.

Er zijn een aantal voorwaarden voor deelname aan de KunstKoop:

  • Het minimale leenbedrag wordt € 250. Het maximale leenbedrag is € 7.500. Voor zzp’ers geldt een aangepast maximaal leenbedrag, namelijk € 5.000.
  • Er hoeft door de koper geen aanbetaling gedaan te worden bij het sluiten van de koopovereenkomst (maar het kan wel). Het volledige aankoopbedrag kan worden gefinancierd met een KunstKooplening, mits deze niet meer is het dan maximale leenbedrag.
  • De minimale leentermijn wordt 6 maanden. De andere leentermijnen zijn: 12, 24 en 36 maanden.
  • Een KunstKooplening kan worden aangevraagd door kopers die in Nederland wonen in de leeftijd van 18 t/m 74 jaar. De lening moet echter wel voor het 76e levensjaar afgelost zijn. 
  • De regeling geldt enkel voor particulieren.
  • Santander Consumer Finance bepaalt of de lening wordt toegekend.

Meer informatie op de site van het Mondriaan Fonds of deze banner.