Kunstkoop

 

 

 

Met de KunstKoop kunt u, als particulier, een kunstwerk in termijnen betalen. De KunstKoop is een zogenaamde ideëele regeling van het Mondriaan Fonds - zij wil hiermee de verkoop van hedendaagse kunst stimuleren. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u maandelijks af. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.

Het Mondriaan Fonds heeft 123 Nederlandse galeries geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.

Er zijn een aantal voorwaarden voor deelname aan de KunstKoop:

- de regeling geldt voor kunstwerken (minimaal € 750,-) van ná 1945 van nog levende kunstenaars
- lening maximaal € 7.500 per kunstwerk
- aanbetaling: minimaal 10% van de prijs
- looptijd lening is minimaal één en maximaal drie jaar
- minimaal € 22,50 per maand aflossen
- ABN AMRO Bank bepaalt of de lening wordt toegekend
- alleen voor particulieren in de leeftijd van 18-78 jaar

Meer informatie op de site van het Mondriaan Fonds.